Data Dinas Pertanian

No. Tahun Nama File Action
1 2021 RENSTRA DINAS PERTANIAN
2 2021 RENJA TAHUN 2020 DINAS PERTANIAN
3 2021 RENJA TAHUN 2021 DINAS PERTANIAN
4 2021 IKU DINAS PERTANIAN
5 2021 IKI DINAS PERTANIAN TAHUN 2020
6 2021 IKI DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
7 2021 RENCANA AKSI TAHUN 2020 DINAS PERTANIAN
8 2021 RENCANA AKSI TAHUN 2021 DINAS PERTANIAN
9 2021 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERTANIAN
10 2021 LKjIP TAHUN 2020 DINAS PERTANIAN
11 2021 LAPORAN INTERNAL TAHUN 2020 DINAS PERTANIAN
12 2021 SK TIM SAKIP DINAS PERTANIAN
13 2021 PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2020
14 2021 PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2020
15 2021 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2020
16 2021 PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2020
17 2021 PERJANJIAN KINERJA SEKDIN TAHUN 2021
18 2021 PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2021
19 2021 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2021
20 2021 PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
21 2021 PROSES BISNIS DINAS PERTANIAN
22 2020 RENSTRA 2018-2023
23 2020 RENJA 2020
24 2020 LAPORAN INTERNAL 2019
25 2020 LKJIP 2019
26 2020 RENCANA AKSI 2020
27 2020 PK eselon 2
28 2020 PK Eselon III
29 2020 PK eselon IV
30 2020 PK Staf
31 2020 IKU 2020
32 2020 IKI Eselon III
33 2020 IKI Eselon III
34 2020 IKI sekdin
35 2020 Proses bisnis
36 2020 SK tim SAKIP
37 2020 DPA 2020
38 2020 PK Sekdin
39 2019 Indikator Kinerja Utama (IKU)
40 2019 Perjanjian Kinerja
41 2019 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018
42 2019 Renja 2019
43 2019 Renja 2020
44 2019 Rencana Aksi 2019
45 2019 Indikator Kinerja Individu (IKI)
46 2019 Proses Bisnis
47 2019 RENSTRA 2018-2023
48 2018 Perjanjian Kinerja
49 2018 Indikator Kinerja Utama (IKU)
50 2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017
51 2018 Rencana Aksi 2018
52 2018 Renja 2018
53 2018 Renstra 2014-2018
54 2018 Laporan Internal 2017
55 2018 Indikator Kinerja Individu (IKI)