Data Kecamatan Baron

No. Tahun Nama File Action
1 2022 RENSTRA 2022
2 2022 RENJA 2022
3 2022 RENCANA AKSI
4 2022 PERJANJIAN KINERJA
5 2022 DPA
6 2022 RKA
7 2022 RKAP
8 2022 LAPORAN KINERJA
9 2022 IKI
10 2022 IKU
11 2022 LKJIP
12 2021 DPA
13 2021 lkjip
14 2021 RENSTRA
15 2021 RENJA
16 2021 IKI
17 2021 ANJAB
18 2021 SK IKI
19 2021 SOP MONITORING RENSTRA
20 2021 PK 2021
21 2021 DOKUMEN RPJMD
22 2021 RENCANA AKSI
23 2021 DPPA
24 2021 RKA
25 2021 PUBLIKASI DOK PERENCANAAN KINERJA
26 2021 IKU
27 2021 DOKUMEN REALISASI ANGGARAN
28 2021 DOKUMEN REVIU RENSTRA
29 2021 DOKUMEN PENCAPAIAN TRIBULAN
30 2021 SCREEN SHOOT PENGGUNAAN DATA KINERJA
31 2021 DOKUMEN REFOKUSING
32 2020 RENSTRA OPD
33 2020 RENJA 2019
34 2020 RENJA 2020
35 2020 IKU
36 2020 IKI TAHUN 2019 dan 2020
37 2020 RENCANA AKSI TAHUN 2019
38 2020 RENCANA AKSI TAHUN 2020
39 2020 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 dan 2020
40 2020 LKjIP 2019
41 2020 TIM SAKIP KEC BARON TAHUN 2019
42 2020 DOKUMEN HASIL EVALUASI INTERNAL
43 2020 PEMAPARAN SAKIP
44 2020 PETA PROSES BISNIS
45 2020 PERJANJIAN KINERJA
46 2019 perjanjian kinerja
47 2019 perjanjian kinerja
48 2019 RENJA
49 2019 RKA
50 2019 DPA
51 2019 SAKIP KEC. BARON
52 2019 RKA dan DPA 2019-2020
53 2018 Perjanjian kinerja
54 2018 perjanjian kinerja
55 2018 RENSTRA 2018-2023
56 2018 DPA
57 2018 SK SAKIP
58 2018 DOKUMEN PENCAPAIAN TARGET 2018-2019
59 2018 RENCANA AKSI TH 2018 & TH 2019
60 2018 DOKUMEN EVAULASI INTERNAL 2018
61 2018 RKA
62 2018 IKI
63 2018 IKI
64 2018 IKU
65 2018 IKU
66 2017 SOP (Cover)
67 2017 SOP (tupoksi)
68 2017 SOP (Kasi Tapem)
69 2017 SOP ( Kasi Trantib )
70 2017 SOP ( Kasi PMD )
71 2017 SOP ( Kasi Kesmas )
72 2017 SOP ( Prosedur monev )